هشت تذکر مهم نظام وظیفه

تعداد بازدید:۲۲۶۸

هشت تذکر مهم نظام وظیفه

-1 مشمولان غایب مجازبه ادامه تحصیل نمی باشند و برای این دسته از مشمولان معافیت تحصیلی صادر نمی‌شود.
 -2معافیت تحصیلی برای هرمقطع یکبار صادر می شود لذا تحصیل همزمان در دو دانشگاه سبب لغو معافیت تحصیلی می گردد.  

3- دانشجویان اخراجی و ترک تحصیل حق ادامه تحصیل تا پایان خدمت وظیفه عمومی یا اخذ معافیت دائم را ندارند . 

4- تحصیل هم زمان با انجام خدمت سربازی در هیچ یک از مقاطع تحصیلی مجاز نبوده و برای اینگونه  دانشجویان معافیت تحصیلی صادر نخواهد شد.    

5- مشمولانی که در حین خدمت وظیفه عمومی می باشند مشروط بر اینکه بدون غیبت به خدمت اعزام شده باشند (بجز پذیرفته شدگان دوره کاردانی ) حتی اگر بیش از یکسال از فراغت از تحصیل آنان در مقطع قبلی سپری شده باشد، می‌توانند با دریافت فرم درخواست معافیت از خدمت ترخیص گردند. صدور مجوز تحصیل آنان دردانشگاه موکول به ترخیص از خدمت وظیفه و صدور مجوز یا معافیت تحصیلی این افراد توسط دفاتر پلیس 10 یا وظیفه عمومی ذیربط است.                  

-شاغلین خدمت وظیفه عمومی که تا قبل ازشروع نیمسال دوم خدمت آنان بطورقطع به پایان می رسد، می توانند در دانشگاه ثبت نام نموده و نیمسال اول را از مرخصی تحصیلی استفاده نمایند.          

 6- فارغ التحصیلان مقطع کاردانی و کارشناسی صرفاً مجاز به شروع به تحصیل در مقطع ناپیوسته بالاتر بوده و شرایط ادامه تحصیل در مقطع پیوسته بالاتر را نخواهند داشت مگر رشته‌هایی که با تایید وزارت علوم یا بهداشت فاقد مقطع ناپیوسته بالاتر باشند که در این صورت سنوات تحصیل طی شده مقطع قبلی در سنوات مقطع جدید لحاظ خواهد شد.

7- دانشجویانی که تمایل به انصراف و شروع به تحصیل مجدد دارند،در طول دوره های تحصیلی (از دیپلم تا دکتری) فقط یکبار مجاز به انصراف در سنوات قانونی (سنوات اولیه تحصیل)بوده و حداکثر تا یکسال بعد از تاریخ انصراف می توانند مجدداً شروع به تحصیل نمایند.تحصیل اینگونه دانشجویان در مقطع پایین‌تر نیز منعی نخواهد داشت.                                                   

   تذکر: ملاک یکبار انصراف از تاریخ 1390/08/22 به بعد بوده و افرادی که قبل از این تاریخ انصراف داده باشند جزء یکبار انصراف آنان محسوب نخواهد شد.     

8- در صورتی که دانشجو قبل از ثبت نام در دانشگاه، در مراحل رسیدگی به معافیت پزشکی قرار داشته‌ باشد،ادامه‌ رسیدگی به درخواست پزشکی وی بلامانع است.