اطلاعیه خیلی مهم در خصوص سنوات ارفاقی دانشجویان برادر مشمول

تعداد بازدید:۲۳۴۸

 

 
اطلاعیه خیلی مهم در خصوص سنوات ارفاقی دانشجویان برادر مشمول

اطلاعیه خیلی مهم

در خصوص سنوات ارفاقی دانشجویان برادر مشمول

( فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت دائم )

 

سنوات قانونی تحصیل در مقاطع مختلف برای دانشجویان ورودی مهرماه 1390 به بعد برابر جدول زیر می باشد:

نام مقطع

میزان سنوات(سال)

نام مقطع

میزان سنوات(سال)

نام مقطع

میزان سنوات(سال)

 

کارشناسی پیوسته

5 سال

کارشناسی ارشد ناپیوسته

3 سال

دکتری ناپیوسته(تخصصی)

6 سال

 

               
 

 

*** دانشجویان گرامی می بایست جهت اخذ سنوات ارفاقی حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از اتمام سنوات اولیه به اداره مشمولین مراجعه نمایند،در غیر اینصورت مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند.درضمن مرخصی تحصیلی نیز جزء سنوات تحصیل محسوب می گردد.

 

 اخذ ترم اول سنوات ارفاقی

دانشجویان مشمول در مقاطع مختلف ، به شرطی می توانند از سنوات ارفاقی بهره مند شوند که امکان فراغت از تحصیل طی مدت سنوات ارفاقی را داشته باشند، لذا در صورت دارا بودن شرایط زیر به صورت مرحله‌ای  می توانند از ترم اول سنوات ارفاقی بهره مند شوند:

 

کارشناسی پیوسته : به شرط آنکه تعداد واحدهای درسی گذرانده شده حداقل 85 واحد بوده  باشد.

کارشناسی ارشد ناپیوسته : به شرط آنکه تعداد واحدهای درسی گذرانده شده حداقل 18 واحد بوده باشد.

دکترای تخصصی ناپیوسته : به شرط آنکه تعداد واحدهای درسی گذرانده شده حداقل 18 واحد بوده باشد.

 

 اخذ ترم دوم سنوات ارفاقی

* صدورمجوز ادامه تحصیل در ترم دوم سنوات ارفاقی صرفا مشروط به این است که دانشجو تمامی واحدهای درسی( اعم از واحدهای نظری، عملی و یا پایان نامه و...) را انتخاب نموده و امکان فراغت از تحصیل در این ترم فراهم باشددرغیراین صورت مجوز ترم دوم سنوات ارفاقی  صادر نمی گردد.


لینک دانلود فایل