نحوه خروج از کشور مشمولین

تعداد بازدید:۳۰۴۳

مراحل خروج از کشور دانشجویان مشمول

 

1-مراجعه به سایت services.epolice.ir  و ثبت درخواست خروج از کشور

جهت ورود به سایت می بایست کد سخا (رمز ورود) را از پلیس+10 دریافت نمایید.

هزینه ثبت نام در سایت 3500 تومان می باشدکه جهت ارسال درخواست به پورتال دانشگاه می بایست پرداخت گردد.

 

2- پرداخت مبلغ 100,000ریال به شماره حساب سیبا 0104460446004  

نزد بانک ملی ایران بنام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی.( فیش واریزی به دانشگاه تحویل گردد)

شماره شبا حساب سازمان مرکزی : IR25 0170 0000 0010 4460 4460 04

 

3- مراجعه به ساختمان ستادی ( معاونت دانشجویی ) جهت سپردن ضمانت دانشگاه

             بازه زمانی خروج و ورود دانشجو می بایست در ترم جاری باشد و انتخاب واحدنیز داشته باشد.

             همچنین بدهی مالی نداشته باشد وسپردن 3 میلیون سفته نزد دانشگاه بابت ضمانت.

 

4-مراجعه به سایت services.epolice.ir و واریز مبلغ ضمانت نظام وظیفه

              جهت واریز، حساب بانک قوامین لازم است.پس از انجام مراحل قبل و تایید دانشگاه مجدد وارد سایت services.epolice.ir  شده ومبلغ ضمانت نظام وظیفه را واریز نموده و منتظر تایید نظام وظیفه بمانید.

 

         5-مراجعه به پلیس +10 جهت اخذ پاسپورت و انجام سایر مراحل

 

 
   
 
   

لینک دانلود فایل