اخبار تصویری

معارفه سرپرست جدید دانشجویی وفرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
مراسم معارفه سرپرست جدید دانشجویی وفرهنگی

معارفه سرپرست جدید دانشجویی وفرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

آئین معارفه سرپرست جدید دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب با حضور خانم دکتر داداندیش رئیس دانشگاه واحد تهران غرب، اعضای شورای دانشگاه و کارکنان حوزه دانشجویی و فرهنگی در اتاق جلسات حوزه ریاست برگزار شد. در این مراسم دکتر سید حسین پیشگر، عضو هیأت علمی واحدتهران غرب، به عنوان سرپرست جدید دانشجویی– فرهنگی معرفی و از زحمات و خدمات دکتر گیوریان در دوران سرپرستی حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی قدردانی شد.

ادامه مطلب