فراخوان جذب اید ه های دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های روانشناسی و مشاوره

۱۹ آبان ۱۳۹۹ | ۱۵:۵۶ کد : ۵۲۹۴ اخبار تصویری
فراخوان جذب اید ه های دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های روانشناسی و مشاوره

مرکز مشاوره و روانشناختی امین واحد تهران غرب

قابل توجه دانشجویان روانشناسی و مشاوره

فراخوان جذب اید ه های دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های روانشناسی و مشاوره

دانشجویان محترم گروه های روانشناسی و مشاوره نظر به اهمیت حفظ سلامت روان آمار جامعه در دوران شیوع کرونا مرکز مشاوره و روانشناسی امین واحد تهران غرب در زمینه های زیر آماده جذب ایده ها و مطالب دانشجویان و درج آنها در صفحه مرکز مشاوره به نام دانشجو است:

  1. ایده پردازی در خصوص ارائه پیامهای سلامت روان به صورت متن و تصویر
  2. ارائه مطالب علمی و خواندنی در زمینه حفظ سلامت روان در زمان شیوع کرونا (کاهش اضطراب، افسردگی، احساس تنهایی، کاهش استفاده از فضای مجازی و اطلاعات نادرست، افزایش ارتباط اجتماعی، افزایش تاب آوری و خود کارآمدی و حفظ ارتباط اجتماعی و ....