نکات قابل توجه برای دانشجویان میهمان یا انتقالی به سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

۲۶ دی ۱۳۹۵ | ۱۲:۳۲ کد : ۱۲۲۵ اخبار تصویری
«« دانشجویان واحد تهران غرب که درخواست میهمانی و یا انتقال به سایر واحدهای دانشگاهی داشته اند می بایست به نکات ذیل دقت نمایند .»»
نکات قابل توجه برای دانشجویان میهمان یا انتقالی به سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

 

«« دانشجویان واحد تهران غرب که درخواست میهمانی و یا انتقال به سایر واحدهای دانشگاهی داشته اند می بایست  به نکات ذیل دقت نمایند .»»

 

  1. تمامی مراحل اعم از موافقت/ مخالفت، ارسال لیست دروس و سایر موارد تماماً از طریق سایت نقل و انتقالات توسط دانشجو قابل مشاهده می باشد. لذا پیگیری و اطلاع از وضعیت مجوز صرفاً از طریق سایت میسر می باشد.
  2. پس از موافقت با درخواست میهمانی و یا انتقال  به کارشناس رشته مربوطه خود در دانشکده ها جهت هماهنگی و صدور لیست دروس مراجعه نمایید. ( منظور از لیست دروس، دروسی است که دانشجو قصد اخذ آنها را در ترم جاری در واحد مقصد دارد.)

نکته بسیار مهم اینکه قبل از مراجعه به کارشناس رشته خود از واحد های ارائه شده در واحد مقصد خود اطمینان حاصل نمائید. بارگزاری دروس یکبار امکان پذیر می باشد.

  1. جهت اخذ لیست دروس می بایست از نظر مالی تسویه حساب نموده و بدهی به واحد نداشته باشید.
  2. پس از اطمینان از ارسال لیست دروس دانشجویان می توانند به واحد های مقصد خود جهت ثبت نام مراجعه نمایند.
  3. دانشجویان انتقالی می بایست علاوه بر لیست دروس، یک کارنامه کل تائید شده از آموزش دانشکده خود دریافت نموده و به هنگام ثبت نام به واحد مقصد ارائه دهند.
  4.  دانشجویان انتقالی پس از ثبت نام و انتخاب واحد در واحد مقصد می بایست جهت انجام مراحل ارسال پرونده به کارشناس نقل و انتقالات ( در ساختمان ستادی قلهک ) مراجعه نمایند.