بیوگرافی مدیر دانشجویی

بسمه تعالی

 

نام و نام خانوادگی : بهارک رزم ساز

سال تولد : 1352

محل تولد : تهران

مدرک تحصیلی : لیسانس ریاضی - کاربرد در کامپیوتر

دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

سابقه کار : 15 سال

محل خدمت : حوزه معاونت دانشجویی