شرایط دریافت مدرک

فارغ التحصیلانی که مدرک گواهینامه موقت ایشان آماده گردیده با در دست داشتن:

الف)برای کلیه فارغ التحصیلان: اصل کارت شناسایی

ب)فقط برای آقایان:

اصل و تصویر کارت پایان خدمت، معاف از خدمت

افراد در حین خدمت نامه با امضای بالاترین مقام مسئول

افراد مشمول خدمت با برگه سبز اعزام به خدمت بدون غیبت

افراد مشغول بکار در کادر نظامی اصل و تصویر کارت پرسنلی

گواهی اشتغال به تحصیل در مقطع بالاتر

در صورت اخذ پذیرش از دانشگاههای خارج از کشور ، با همراه داشتن معافیت صادره به بخش دانشجویی وزارت علوم مراجعه و نامه عدم منع تحویل مدرک را دریافت و پس از اخذ مجوز از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد امور دانش آموختگان به واحد مراجعه نمایید.

پس از اخذ گواهینامه موقت، دانشنامه یا مدرک نهایی دانش آموختگان صادر خواهد شد. لذا به پروفایل خود مراجعه نموده و در صورت ثبت تائید دانشنامه با در دست داشتن یکی از مدارک فوق الذکر و اصل گواهینامه موقت به  ساختمان ستادی مراجعه و دانشنامه خود را که قابل ترجمه می‌باشد دریافت نمایید.(گواهینامه موقت قابل ترجمه نیست)