صدور ریز نمرات ترجمه

مدارک لازم جهت ریزنمرات قابل ترجمه

1-اصل و تصویر دانشنامه تحصیلی(برای مقطع کارشناسی ارشد تصویر گواهینامه موقت نیز ضروری می‌باشد) به همراه درخواست کتبی با قید تاریخ و امضاء در پشت تصویر مدرک ارائه شده.

2-تصویر کارت ملی

3-فیش بانکی به مبلغ 30,000 تومان به شماره حساب 0104460446004 سیبای بانک ملی،صاحب حساب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی