EN
صدور مجوز خروج کشور دانشجویان مشمول در ایام اربعین

صدور مجوز خروج کشور دانشجویان مشمول در ایام اربعین

۱۳ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۵:۱۸ اخبار تصویری
کلیه دانشجویان مشمول دارای معافیت تحصیلی در سنوات مجاز تحصیلی ، به شرط آنکه در بازه ۷ مهرماه ۱۳۹۸ لغایت ۳ آبان ماه ۱۳۹۸ درخواست خروج ...
اطلاعیه تخفیف شهریه

اطلاعیه تخفیف شهریه

۰۹ اسفند ۱۳۹۶ | ۱۴:۵۱ اخبار تصویری
رزرو غذای دانشجویان مجتمع پیامبر اعظم (ص)

رزرو غذای دانشجویان مجتمع پیامبر اعظم (ص)

۲۴ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۵:۵۷ اخبار تصویری
رزرو غذای دانشجویان مجتمع پیامبر اعظم (ص)